AVG

De op dit formulier verzamelde informatie wordt in een computerbestand opgenomen door de vzw 24hBrussels, ondernemingsnummer: 0726384597 Lakenstraat 154/2, 1000 Brussel voor de opmaak van een enquete. De rechtsgrondslag voor de verwerking is toestemming.

Door de verzending van de antwoorden van dit formulier te bevestigen, gaat u akkoord met het gebruik van al uw antwoorden. Uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer zullen nooit worden gebruikt bij de publicatie van de tijdlijn.

De verzamelde gegevens zullen enkel worden meegedeeld aan de volgende bestemmelingen: het 24hbrussels team.

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de gegevens te verzamelen, wij verbinden ons ertoe ze nadien te verwijderen. Uw persoonlijke gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard.

U hebt toegang tot uw gegevens, u kunt ze verbeteren, vragen om ze te verwijderen of uw recht uitoefenen om de verwerking van uw gegevens te beperken. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken.

Ga naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ voor meer informatie over uw rechten. Om deze rechten uit te oefenen of indien u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens in het kader van deze regeling, kunt u contact opnemen met 24hBrussels vzw via 24hbrussels@gmail.com, Lakenstraat 154 b002, 1000 Brussel Indien u, na contact met ons te hebben opgenomen, van mening bent dat uw rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht sturen via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ .